Communicatie

Meer dan 30 jaar ervaring

Opent deuren die voor anderen gesloten blijven

Creëert Meerwaarde door Maatwerk

Welkom op een wel heel apart feestje

Stel u wilt een nieuw Frans product persoonlijk en feestelijk onder de aandacht brengen bij enkele duizenden, meestal (jonge) dames, van reisbureaus. Xcentive bedacht een toepasselijk thema, ontwikkelde een campagne en organiseerde een event in vier plaatsen door Nederland. 

De aparte uitnodiging voor het evenement zorgde voor volle zalen.